Testy i zaliczenia

Frekwencja, testy zaliczeniowe i test końcowy

Frekwencja

 1. Lekcję uważa się za odbytą w momencie wykonania wszystkich zadań w niej zawartych. W SPISIE LEKCJI taka lekcja podświetli się na kolor zielony.
 2. Lekcja wykonana częściowo podświetli się na kolor czerwony, pomarańczowy lub żółty (w zależności od stopnia zaawansowania wykonania lekcji).

Testy zaliczeniowe

 1. Słuchacz przystępuje do testu zaliczeniowego po przerobieniu wszystkich lekcji objętych testem (w SPISIE LEKCJI lekcje te podświetlą się na kolor zielony).
 2. Wszystkie testy zaliczeniowe są w formie elektronicznej.
 3. Przed przystąpieniem do pierwszego testu zaliczeniowego słuchacz przystępuje do testu próbnego w celu zapoznania się ze specyfiką zadań.
 4. Wszystkie testy zaliczeniowe są obowiązkowe.
 5. Na poziomie podstawowym słuchacz przystępuje do ośmiu testów zaliczeniowych, a na poziomie średniozaawansowanym do sześciu.
 6. Każdy test zaliczeniowy składa się z 4 części:
  Część 1 – Słownictwo (4 zadania: Dyktando, Tłumaczenie słówek, Wyszukiwanie błędów, Uzupełnianie luk)
  Część 2 – Gramatyka (5 zadań: Dyktando, Rozsypanka wyrazowa, Tłumaczenie zdań, Wyszukiwanie błędów, Uzupełnianie luk)
  Część 3 – Słuchanie i czytanie (3 zadania: Słuchanie – Test – Prawda/Fałsz, Słuchanie – Uzupełnianie zdań, Czytanie – Test – Prawda/Fałsz)
  Część 4 – Pisanie (Tłumaczenie dłuższego tekstu e‑mail, list, rozprawka)
 7. Każda z czterech części testu jest ograniczona czasowo. W czasie testu nie ma możliwości wracania do zadań poprzednich. Do wszystkich czterech części testu można przystąpić jednego dnia, można również przystąpić do poszczególnych jego części w ciągu kolejnych kilku dni.
 8. Do każdego testu słuchacz może przystąpić 3 razy. Po każdej próbie otrzymuje RAPORT PUNKTOWY.
 9. Po ostatniej próbie słuchacz ma prawo do jednorazowego wglądu do testu (po kliknięciu na ikonkę RAPORT SZCZEGÓŁOWY).
 10. Jeśli po pierwszej lub drugiej próbie słuchacz kliknie na ikonkę RAPORT SZCZEGÓŁOWY, nie będzie miał już możliwości skorzystania z ponownego podejścia do testu.
 11. Do celów zaliczeniowych system wybierze wynik najwyższy.
 12. Za całość testu można otrzymać maksymalnie 135 punktów.

Test końcowy

 1. Do testu końcowego przystępuje słuchacz, który przystąpił do wszystkich testów zaliczeniowych.
 2. Do testu końcowego nie można przystąpić później niż 2 tygodnie po zakończeniu terminu szkolenia.
 3. Test końcowy jest w formie elektronicznej i składa się z 12 zadań.
 4. Test jest ograniczony czasowo i nie ma możliwości wracania do zadań poprzednich.
 5. Do testu końcowego słuchacz może przystąpić 2 razy. Po każdej próbie otrzymuje RAPORT PUNKTOWY.
 6. Po ostatniej próbie słuchacz ma prawo do jednorazowego wglądu do testu końcowego, po kliknięciu na ikonkę RAPORT SZCZEGÓŁOWY.
 7. Jeśli po pierwszej próbie słuchacz kliknie na ikonkę RAPORT SZCZEGÓŁOWY, nie będzie miał już możliwości skorzystania z ponownego podejścia do testu.
 8. Do celów zaliczeniowych system wybierze wynik najwyższy.
 9. Za całość testu końcowego można otrzymać maksymalnie 270 punktów.