Kontakt

W dniach 2-4 maja sekretariat nieczynny. Przepraszamy za utrudnienia.

Sekretariat szkoły


Polska i Europa

Informacja i zapisy indywidualne

79 92 482 56
sekretariat@wkdk.pl
 

Szkolenia dla firm i instytucji

78 681 76 55
szkolenia@wkdk.pl

Nasz adres

Sun Unicorn LLC

2711 Centerville Road Suite 400
DE 19808 Wilmington US

Sekretariat szkoły


USA i Kanada

Alicja Grabowska

+1 646 508 46 24

Informacja o szkole

Warszawskie Kolegium Doskonalenia Kadr jest placówką kształcenia ustawicznego wpisaną do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez m. st. Warszawa pod numerem 1051 K.

Nadzór pedagogiczny nad placówką sprawuje Kuratorium Oświaty w Warszawie.

Opieka metodyczna


 

Konsultacje dla studentów

Jolanta Głowacka
mgr anglistyki

metodyka@wkdk.pl
 

Pomoc techniczna

pomoc@wkdk.pl

Dane do płatności

Nr konta:
46 1020 4900 0000 8602 3054 7580 (PKO BP)

Dane do płatności z zagranicy

IBAN
PL 46 1020 4900 0000 8602 3054 7580
SWIFT
BPKOPLPW

Wydawanie zaświadczeń

Zaświadczenia o ukończeniu kursu wydawane są na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186, z późniejszymi zmianami).